87 % společností nemá propojený CRM systém s DMS systémem a v téměř 60 % firem neexistují vazby mezi ERP a DMS systémy.

Jednotlivé podnikové systémy poskytují mocné nástroje a rozsáhlé množství informací, ale pokud nejsou vzájemně integrované, ztrácí se kontext a efektivita práce je nízká, jelikož uživatelé musí přepínat mezi jednotlivými systémy, aby získali potřebné informace.

Propojení firemních systémů by mělo být nedílnou součástí každého implementačního projektu, ať už se jedná o DMS (Document Management System), CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resources Planning) či jiné systémy.

Integrace informačních systémů ve firmě

Proč je vhodné integrovat?

Integrace firmám umožňují:

  • vytěžit co nejvíce z jejich investic do podnikových systémů,
  • mít data centralizovaná a využívat je v kontextu,
  • okamžitě nalézt informace, které potřebují,  
  • lépe a rychleji se rozhodovat,
  • zvýšit efektivitu a produktivitu práce,
  • rychle reagovat na změny a nové příležitost na trhu.

Nevíte si rady s propojením systémů mezi sebou? Rádi Vám pomůžeme!

Integrovat dokážeme prakticky jakékoliv systémy, které to umožňují, ať už jsou nasazené v cloudu či on-premise. Zároveň existují různé úrovně propojení, ať už jednosměrně či obousměrně. Příkladem hluboké integrace může být vzájemné napojení systémů Intuo – Company Intelligence, M-Files a HELIOS iNuvio, které my sami využíváme při naší každodenní práci ve firmě.

Kontaktujte nás!

Není možné komentovat.